English

   

公司简介

产品服务

覆盖网点

留言反馈

联系我们


 

现钞的国内调运及进出口运输

    随着中国金融业的不断开放,经济的不断发展,国有银行省际间现钞的调运需求增加,同时,进出中国的外币现钞量飞速增加,中工美开始为国内外银行提供现钞的国内调运和进出口运输的服务:

u      代理委托方清点交运现钞

u      设计使用专用包装箱,既符合空运的要求,又保证现钞运输的安全

u      与各地保安押运公司、机场公安密切合作,确保运输安全

u      与进出口岸海关通力合作,确保通关速度

                                                                                      

 


版权所有(C) 2010 中工美(北京)供应链物流管理有限责任公司
京ICP备11011590       
京公网安备110105011559